Czy język serbski jest trudny?

Kto był w Serbii ten, wie jakie pułapki językowe mogą przytrafić się entuzjaście, który uważa, że język polski jest podobny do języka serbskiego. Poniżej tylko kilka przykładów słów, które brzmią podobnie, a ich znaczenie jest kompletnie inne.

Przykładowo, takie łatwe słowo jak „jagoda”, które wymawiamy w podobny sposób, oznacza w Serbii „truskawkę”. „Kosa” to „włosy” w języku serbskim. Słowo „sram” oznacza „wstyd”. To jedynie kilka przykładów, które mają na celu pokazanie fałszywych przyjaciół (w nauce języków). Tautonimy, czyli słowa występujące w różnych językach, choć brzmią bardzo podobnie, mają zupełnie inne znaczenie. Takich pułapek leksykalnych jest wiele i już na pierwszej lekcji kursu języka serbskiego nawiązujemy do nich.

Serbowie posługują się dwoma alfabetami – łacińskim i cyrylicą. Jest wiele źródeł i badań socjologicznych, które wskazują, że obecnie częściej używa się łacinki niż cyrylicy, rozmawiano o tym np. na Wydziale Filologicznym w Belgradzie.
Dodatkowo wciąż, rośnie popularność pisma łacińskiego – można powiedzieć, że alfabet łaciński ma tam status alfabetu pomocniczego i bardzo popularnego. Oficjalne dokumenty drukowane są cyrylicą. Aktualnie w powszechnym użyciu łacinka staje się coraz bardziej używana, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Podczas kursu języka serbskiego rozpoczynamy naukę od alfabetu.

Język serbski cechuje się bogatą fleksją. Tak jak w języku polskim, w języku serbskim mamy siedem przypadków. Zarówno w języku serbskim jak i w chorwackim są dwie liczby i siedem czasów: teraźniejszy, przeszły, przeszły niedokonany, zaprzeszły, aoryst, przyszły, przyszły drugi.

Na przestrzeni lat doświadczeń i wielokrotnych kontaktów z tak zwanym żywym językiem, śmiało można stwierdzić, że język serbski jako język słowiański, jest dość przystępny dla Polaków. Co nie znaczy, że ogólnie jest łatwym językiem. Gramatyka jest podobna do polskiej, odmiana również, można nawet pokusić się o stwierdzenie, że język serbski jest nieco bardziej logiczny niż polski.

Warto podkreślić, że Serbowie są gościnnym narodem i szybko wybaczają wszelkie pomyłki leksykalno-gramatyczne. Stawiają na szybką integrację z turystami, często bardzo chętnie zapraszają na kieliszeczek rakiji.  Podobno nie tylko dobrze działa na trawienie, wpływa korzystanie na łamanie barier językowych.