Projekty

Centrum Kultury Słowiańskiej

Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Wdrożenie rozwiązania umożliwiającego wprowadzenie hybrydowego modelu nauczania w Centrum Kultury Słowiańskiej.

Celem działań projektu jest wdrożenie technologii cyfrowych w celu dokonania zmian procesów na wypadek kryzysów związanych ze skutkami pandemii.

Głównym celem realizacji projektu jest zatem umożliwienie prowadzenia innowacyjnych hybrydowych grup dla kursantów oraz efektywne zarządzania pracą lektorów. Bez uszczerbku na jakości zajęć oraz ich unikalności, tak charakterystycznej dla Centrum Kultury Słowiańskiej.

Realizacja projektu będzie wiązać się ze zmianami w zakresie organizacji procesów biznesowych, zarówno w kontekście „zewnętrznym” (wprowadzenie szkoleń hybrydowych z elementem systemu integracyjnego) oraz „wewnętrznym” (automatyzacja procesów biurowych, cyfrowy proces obiegu dokumentów).

Dzięki temu firma zabezpieczy się przed skutkami pandemii a po pandemii nastąpi dywersyfikacja przychodów bo firma wnioskodawcy będzie mogła jak dotychczas prowadzić szkolenia stacjonarne, online oraz nowe – hybrydowe.

Projekt jest realizowany w okresie od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Wartość projektu 299 690,00 PLN. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich 254 736,50 PLN